Strefa Zero

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konferencja Strefa Zero 2021


W związku z aktualnym obostrzeniami na konferencje obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Do limitów, zgodnie z rządowymi rozporządzeniami, nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych posiadających certyfikat szczepinia (2 dawki lub jedna dawka w zależności od rodzaju szczepionki).

UWAGA!!! TEN FORMULARZ JEST TYLKO DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH, KTÓRE DECYDUJĄ SIĘ NA UDZIAŁ W KONFERENCJI NA ŻYWO.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W FORMULE ON-LINE. Resjestracja do transmisji on-line odbywa się tutaj: https://online.strefa-zero.com

Dostęp do transmisji on-line jest aktywny przez 2 tygodnie od pierwszego dnia konferencji.

Data konferencji:

12-13 czerwca 2021

Miejsce konferencji:

Jaworzno ul. Grunwaldzka 80, Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS

Organizator:

Wspólnota Metanoia, Fundacja Aplica

Kontakt:

   strefa@metanoia.priv.pl
   +48 792 311 300 (w godzinach 08:00 - 16:00)

Termin przesyłania zgłoszeń:

Do dnia konferencji lub do wyczerpania liczby miejsc (Wyłącznie dla osób z certyfikatem szczepienia)

Koszt konferencji:


Rejestracja indywidualna - 150 zł

Koszt konferencji nie obejmuje obiadu, noclegu, dojazdu.

Uczestnik w wieku 13-17 lat - 65 zł


Rejestracja grupowa (min. 10 osób) - 135 zł

Opcja obiad (obecnie niedostępna):

 • 25 zł / dzień (mięsny lub jarski do wyboru)

Osoby (do 13 roku życia) mogą uczestniczyć w Konferencji bezpłatnie - bez konieczności rejestracji, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik w wieku 16-18 lat może zarejestrować się sam

Uczestnik w wieku 13-15 lat może być zarejestrowany tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego będącego na konferencji.

Od uczestnika w wieku 16-18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, okazana podczas rejestracji. Zgoda musi zawierać numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego. Bez okazania zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konferencji.

Nie wysyłamy droga mailową biletów oraz potwierdzenia płatności.

Do zarejestrowania się na miejscu podczas konferencji proszę wziąć ze sobą potwierdzenie przelewu.


Twój wiek

Uczestnik, który ukończył 16 lat może zarejestrować się samodzielnie.

Od uczestnika w wieku 16-18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, okazana podczas rejestracji.

Zgoda musi zawierać numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego.
Bez okazania zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konferencji.

Uczestnik w wieku 13-15 lat może być zarejestrowany tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego będącego na konferencji.
Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w konferencji bez konieczności rejestracji, jednak wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Dane rodzica
Informacje podstawowe
Informacje kontaktowe
Informacje dodatkowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)
Zwrot kosztów
Z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20. do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.


Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji

do zapłaty: 150 zł


Osoba #1 (lider grupy)

Informacje podstawowe
Informacje kontaktowe
Informacje dodatkowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #2

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #3

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #4

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #5

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #6

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #7

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #8

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #9

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Osoba #10

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) (niedostępne)

Zwrot kosztów
Z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20. do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.


Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji


do zapłaty: 1350 zł

Kanały płatności Kanały płatności

© Metanoia 2022